FÓGRA MAIDIR LE REIFRINN

A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifrinn ar na tograí atá sna Bhillí seo.

An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin), 2015

Féadfar na Billí a fheiceáil ag www.oireachtas.ie.

Déanfar an vótaíocht ar 22 Bealtaine 2015, idir 7.00 a chlog ar maidin agus 10.00 a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an gCeann Comhairimh Áitiúil.

Dáilcheantar:CHIARRAI THEAS